Terms

Terms

Tygodnikprogram.com działa na platformie Clascal. Zasady użytkowania dostępne są w:

Tygodnikprogram.com uses Clascal platform. The terms of use are available in:

Clascal’s Terms.